Młodzież dla Europy

Klub Europejski

Włącz opcję: solidarność!

Włącz opcję: solidarność! Kontynuujemy nasze działania w ramach mini projektu europejskiego, z “solidarnością” w roli głównej.

Tym razem szukaliśmy odpowiedzi na kilka, niezwykle nurtujących, pytań: w jaki sposób można zaangażować się w działania wspierające akcje humanitarne? Jakie wyzwania społeczne stoją przed współczesną Europą? Co wolontariusz zyskuje dzięki swojej pracy? Czy w naszym najbliższym otoczeniu można dostrzec problemy/wyzwania, w których rozwiązanie można się zaangażować jako wolontariusz? Z czego wynika opór niektórych państw europejskich przed przyjmowaniem uchodźców? W jaki sposób w czasie kryzysów, nie tylko migracyjnego, powinna urzeczywistniać się idea solidarności państw UE?

Początkowo pracowaliśmy w czteroosobowych zespołach (tworzyliśmy także na bieżąco plakaty), odpowiadaliśmy na pytania zawarte w tekstach źródłowych. Następnie następowała rotacja uczestników, nowi dołączali do innej grupy, ucząc się od siebie nawzajem, przekazując informacje, czego dowiedzieli się w innej grupie. Po pewnym czasie uczniowie wracali do swoich grup i następowała konfrontacja zdobytych informacji. Najlepszym momentem zajęć było publiczne – na forum – prezentowanie zdobytej wiedzy/informacji, ponieważ znów wywiązywała się dyskusja, uczestnicy, pomimo wcześniejszych wspólnych ustaleń, mieli jednak – na forum – nieco inne zdanie, co akurat bardzo im się podobało :)

Zobacz galerię zdjęć.


Tagged as , , , , , , + Categorized as Z życia klubu

Leave a Reply