Młodzież dla Europy

Klub Europejski

Szkolny konkurs wiedzy o UE

Konkurs wiedzy o UEZapraszamy do udziału w konkursie, którego celem jest:
• rozwijanie zainteresowań na temat państw członkowskich Unii Europejskiej,
• poszerzanie wiedzy o UE,
• przestrzeganie zasad fair-play,

Organizator:
Szkolny Klub Europejski “Młodzież dla Europy”.

Uczestnicy
Konkurs adresowany jest do uczniów klas I - III Publicznego Gimnazjum nr 3 w Radomsku. Konkurs ma charakter dwuetapowy. W pierwszym etapie przeprowadzony zostanie test wiedzy, zaś do drugiego etapu zakwalifikują się uczniowie (maksymalnie 10 osób), którzy w pierwszym etapie otrzymali najwięcej punktów.

Drugi etap konkursu ma charakter teleturnieju “1 z 10″. Wyłoni eksperta PG 3 w dziedzinie UE :)

Miejsce i termin
Konkurs (pierwszy etap) odbędzie się w pierwszej połowie marca, drugi etap - pod koniec marca 2017 r. Osoby, które zgłoszą chęć udziału zostaną o terminie konkursu dokładnie powiadomione.

Zgłoszenia
Zgłoszenia przyjmuje opiekun SKE “Młodzież dla Europy” - Tomasz Mazur (do końca lutego 2017 r.)

Zakres tematyczny

1. Geneza i rozwój Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej.
2. Idea integracji europejskiej
3. Instytucje Wspólnot i Unii Europejskiej.
4. Ojcowie i symbole Unii Europejskiej.
5. Struktury Unii Europejskiej.
6. Traktaty wspólnotowe i unijne.
7. Unia gospodarczo - walutowa. Wspólna waluta europejska – euro.
8. Polityka gospodarcza i regionalna Unii Europejskiej.
9. Programy pomocowe i strukturalne w Unii Europejskiej.
10. Programy edukacyjne i kulturalne w Unii Europejskiej.
11. Kraje członkowskie Unii Europejskiej i ich charakterystyka.
12. Polska w strukturach unijnych.
Przygotowując się do konkursu, najlepiej skorzystać z:
- Młodzież dla Europy (i poszczególnych „zakładek” na powyższej stronie internetowej)
- przewodników turystycznych o krajach Unii Europejskiej.

Więcej informacji o konkursie udzieli opiekun SKE “Młodzież dla Europy”.

Zapraszamy! :)


Tagged as , , , , + Categorized as Z życia klubu

Leave a Reply