Młodzież dla Europy

Klub Europejski

Międzynarodowy Dzień Tolerancji

TolerancjaTolerancja to idea, której dziś potrzebujemy bardziej niż kiedykolwiek dotąd. To ona uczy nas szacunku dla różnorodności kulturowej, różnych modeli życia i sposobów wyrażania naszego człowieczeństwa. (…) Tolerancja to nie bierna, cicha akceptacja odmienności, lecz zasadniczy warunek poszanowania podstawowych praw człowieka. To stałe zaangażowanie w dialog, pomimo wszelkich trudności, przeszkód i braku zrozumienia. To wezwanie do przeciwstawienia się uprzedzeniom i obecnym powszechnie stereotypom” - tak definiuje “tolerancję” Dyrektor Polskiego Komitetu ds. UNESCO.

16 listopada przypada Międzynarodowy Dzień Tolerancji, proklamowany rezolucją Zgromadzenia Ogólnego NZ w 1996 roku. Z tej okazji podczas proeuropejskich zajęć tworzyliśmy serię plakatów, wpisujących się w temat jutrzejszego dnia.

Pamiętajcie, warto być t o l e r a n c y j n y m :)

Zobacz galerię zdjęć.


Tagged as , , , , , , + Categorized as Z życia klubu

Leave a Reply