Młodzież dla Europy

Klub Europejski

Radomszczańska Szkoła Liderów “Po Drabinie”

SKE "Młodzież dla Europy"Niezmiernie miło jest nam poinformować, że już od września 2016 r. rozpoczniemy realizację nowego projektu ph. “Radomszczańska Szkoła Liderów - Po Drabinie” w ramach programu “Bank Ambitnej Młodzieży”, którego organizatorem jest Fundacja Banku Zachodniego WBK.

Przygotowany przez nas wniosek uzyskał aprobatę i otrzymał dofinansowanie w kwocie 2 500 zł! W działaniach, trwających od września 2016 r. do czerwca 2017 r. uczestniczyć będą członkowie SKE “Młodzież dla Europy” oraz uczniowie “klasy europejskiej”.

Skąd pomysł na taki właśnie projekt? Chcemy, aby uczestnicy wykształcili w sobie takie umiejętności, dzięki którym sami inicjować będą działania prospołeczne, proobywatelskie w swoim środowisku lokalnym.

Projekt realizowany będzie etapami w oparciu o trzy szczeble - “drabiny liderstwa”:
a) “Opowiedz mi, a zapamiętam!”, cykl spotkań z filmowcem, samorządowcami, dziennikarzem, posłami oraz przedstawicielami NGO’s
b) “Pokaż mi, a zrobię to!”, warsztaty, będące cyklem gier, zabaw, obrazujących, jak być liderem, jak prezentować się publicznie
c) “Pozwól mi zrobić, a zrozumiem!”, uczestnicy sami organizują symulację, w trakcie której tworzą młodzieżową radę miasta oraz debatę oksfordzką na temat związany z młodzieżowym liderstwem.

Wyniki konkursu grantowego.

Czym jest “Bank Ambitnej Młodzieży”?
Program Bank Ambitnej Młodzieży (BAM) ma na celu uświadomienie młodym ludziom, że od wykształcenia, inicjatywy, aktywności i działalności społecznej zależy nie tylko ich własna przyszłość, ale także przyszłość lokalnego środowiska, narodu i państwa polskiego.

Jakie są cele programu?
Program ma uczyć określania potrzeb lokalnych społeczności, definiowania celów, tworzenia wspólnot zadaniowych, rozwiązywania problemów i realizowania zadań na poziomie lokalnym przez młodych ludzi kształtujących swoje postawy społeczne. Jednym z celów jest zdefiniowanie cech jednostki potrzebnych do efektywnego funkcjonowania w społeczeństwie obywatelskim takich jak: wiedza, komunikacja interpersonalna, wrażliwość społeczna, zdolności przywódcze oraz umiejętność budowania pozycji lidera. Warunkiem postawy prospołecznej jest zakorzenienie jednostki w historii i kulturze, tak w wymiarze lokalnym jak i narodowym.

Organizatorem konkursu grantowego “Bank Ambitnej Młodzieży” (BAM) jest Fundacja Banku Zachodniego WBK S.A. im. Stefana Bryły.


Tagged as , , , , , , + Categorized as Z życia klubu

3 Comments

Trackbacks & Pingbacks

  1. Młodzieżowi liderzy w redakcji “Co Nowego” | Młodzież dla Europy

    [...] Tygodnika “Co Nowego”. Spotkanie miało związek z realizowanym projektem ‘Radomszczańska Szkoła Liderów - Po drabinie‘. Aktualnie realizujemy pierwszy szczebel projektu - “Opowiedz mi, a [...]

  2. “Liderzy” z liderami radomszczańskiego samorządu | Młodzież dla Europy

    [...] Panem Arturem Wernerem. Przypomnijmy, spotkanie miało związek z realizowanym projektem ‘Radomszczańska Szkoła Liderów - Po drabinie‘. Aktualnie realizujemy pierwszy szczebel projektu - “Opowiedz mi, a zapamiętam”, czyli cykl [...]

  3. Radomszczańska Szkoła Liderów - Po drabinie | Młodzież dla Europy

    [...] symulacja i mnóstwo dodatkowych działań, kreujących lokalnych liderów, czyli projekt “Radomszczańska Szkoła Liderów - Po drabinie” w telegraficznym [...]

Leave a Reply