Młodzież dla Europy

Klub Europejski

XXII Sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży

Sejm Dzieci i Młodzieży1 czerwca odbyła się w Sejmie RP XXII Sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży z udziałem naszych reprezentantek: Żanety Zakrzewskiej i Martyny Iwanowicz. Tegoroczny temat przewodni sesji brzmiał: Miejsca pamięci – materialne świadectwo wydarzeń szczególnych dla lokalnej i narodowej tożsamości.
Obrady rozpoczął Marszałek Sejmu, Marek Kuchciński, następnie głos zabrała minister edukacji Anna Zalewska – Chcemy, razem z waszymi rodzicami, byście byli obywatelami Polski, Europy i świata. Żebyście świetnie znali matematykę, bo bez niej nie ma XXI w., informatykę, język obcy, ale również polską literaturę. (…) Chcemy też abyście znali swoją historię, bo wtedy czujecie się ważni, dumni i bezpieczni, potraficie rozmawiać z rodzicami i dziadkami – powiedziała.

W obradach udział wzięli także Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, a także, po raz pierwszy zaproszony do sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży, prezes Instytutu Pamięci Narodowej Łukasz Kamiński.

Oto tekst przyjętej przez młodych posłów Uchwały XXII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie miejsc pamięci – materialnego świadectwa wydarzeń istotnych dla lokalnej i narodowej tożsamości oraz w sprawie powołania kadencyjnego Sejmu Dzieci i Młodzieży

Sejm Dzieci i Młodzieży to projekt edukacyjny, którego celem jest kształtowanie postaw obywatelskich, szerzenie wśród młodzieży wiedzy na temat zasad funkcjonowania polskiego Sejmu i demokracji parlamentarnej, a od kilku lat także aktywizacja młodych ludzi do działania na rzecz ich środowisk lokalnych.

O Sejmie Dzieci i Młodzieży…
Sejm Dzieci i Młodzieży liczy 460 posłów. Organizacja izby wzorowana jest na procedurach obowiązujących w prawdziwym Sejmie, co ma przybliżać uczestnikom zasady polskiego parlamentaryzmu. Debata plenarna oraz poprzedzające ją prace komisji odbywają się według wcześniej uchwalonej ordynacji wyborczej oraz Regulaminu Sejmu Dzieci i Młodzieży.

Do projektu zgłosiło się 626 dwuosobowych zespołów. Uczniowie z zespołów, które przedstawiły i zrealizowały najbardziej interesujące plany działań, zostali zaproszeni do wzięcia udziału w obradach Sejmu Dzieci i Młodzieży.

Organizatorem XXII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży była Kancelaria Sejmu wraz z Instytutem Pamięci Narodowej, Ośrodkiem Rozwoju Edukacji i Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Przypomnijmy, że w poprzednich latach w SDiM uczestniczyły: Justyna Krawczyk, Michalina Majstrowicz, Anna Szewców, Martyna Kałkusińska, Aleksandra Pigoń, Oliwia Walada.

Zobacz galerę zdjęć.


Tagged as , , , , , , , , , , + Categorized as Z życia klubu

Leave a Reply