Młodzież dla Europy

Klub Europejski

Rakoobrona - konkurs na koszulkę profilaktyczną

RakoobronaW związku z naszym przystąpieniem do ogólnopolskiej kampanii “Rakoobrona” i planowanymi działaniami, ogłaszamy konkurs na KOSZULKĘ PROFILAKTYCZNĄ na temat walki z nowotworami SZYJKI MACICY i PŁUC oraz CZERNIAKIEM.
1. Celem konkursu jest:
- propagowanie profilaktyki nowotworowej (walki z nowotworami szyjki macicy, płuc i czerniakiem)
- uświadomienie ludziom, że z nowotworami można walczyć przez zmianę swoich nawyków
- ukazanie, że szybsze wykrycie choroby daje większe szanse na wyleczenie.
2. Organizatorem konkursu jest Szkolny Klub Europejski.
3. Konkurs adresowany jest do uczniów klas I-III Publicznego Gimnazjum nr 3 w Radomsku. Prace należy dostarczyć do 30 kwietnia 2016 r. do Pana Tomasza Mazura.

4. Ocenie jury będą podlegać wykonane przez uczniów koszulki reklamujące walkę z nowotworami szyjki macicy, płuc oraz czerniakiem oraz zachęcające do badania się. Oceniana będzie inwencja twórcza, estetyka pracy, wyjątkowe podejście do tematu i zgodność pracy z opisanym wyżej celem.

5. Spośród wszystkich oddanych prac zostanie wyłonione I, II i III miejsce. Przewidziane są drobne nagrody niespodzianki, punkty z zachowania oraz oceny z aktywności.

ZAPRASZAMY :)


Tagged as , , , , , , , , , , + Categorized as Z życia klubu

Leave a Reply