Młodzież dla Europy

Klub Europejski

Wiem, dlaczego wybieram!…po raz drugi

Wiem, dlaczego wybieram!Po niemal miesięcznej przerwie, dziś wzięliśmy udział w drugich warsztatach w ramach projektu “Wiem, dlaczego wybieram!”

Ponad 60 osób zostało podzielonych na trzy grupy projektowe, które przez najbliższych kilka tygodni realizować będą projekty, których głównym celem jest zaktywizowanie mieszkańców do aktywnego udziały w wyborach..w tym przypadku prezydenckich.

Przypomnijmy…Projekt „Wiem, dlaczego wybieram” to cykl działań edukacyjnych dla uczniów dotyczących budowania społeczeństwa obywatelskiego przez wspieranie frekwencji wyborczej. Poprzez podnoszenie świadomości uczniów oraz angażowanie ich w działania w środowisku lokalnym ma na celu promocję aktywnych postaw obywatelskich. Projekt składa się z czterech etapów: (1) warsztatów edukacyjnych, (2) zdalnej współpracy uczniów z trenerami w planowaniu mini-projektówskierowanych do mieszkańców ich miast, (3) warsztatów projektowych oraz (4) realizacji tych mini-projektów.

Projekt realizowany jest przez Fundację Innowatorium. Założona w 2010 r. Fundacja Innowatorium skupia się na działaniach edukacyjnych dla młodzieży, animatorów oraz osób starszych. W ostatnim czasie szczególny nacisk położony został na projekty profrekwencyjne w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Przed nami intensywny czas innowacyjnych działań proobywatelskich :)

Zobacz galerię zdjęć.


Tagged as , , , , , , , , + Categorized as Z życia klubu

Leave a Reply