Młodzież dla Europy

Klub Europejski

Mini-granty Schumana dla nas!

SKE Młodzież dla EuropyW piątek ogłoszono wyniki konkursu dotacyjnego Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana “Mini-Granty Schumana”. Konkurs dotacyjny przeznaczony był dla szkół, fundacji, stowarzyszeń, klubów europejskich, a zadaniem było opracowanie wniosku i harmonogramu działań o tematyce: 25-lecia upadku Muru Berlińskiego i początku przemian w Europie lub 100-lecia wybuchu I wojny światowej. Z całej Polski napłynęło 65 wniosków, z czego dofinansowanie w maksymalnej kwocie do 2000 zł otrzymało tylko 11 (w tym właśnie SKE Młodzież dla Europy, jako jedyna organizacja w województwie łódzkim).

Nasze działanie będzie dotyczyło 25-lecia upadku Muru Berlińskiego i przemian w Europie na przełomie lat 80 i 90 o nazwie “Radomszczański Charlie Checkpoint“.

Po pierwsze zorganizowany zostanie happening uliczny “Radomszczański Charlie Checkpoint”, podczas którego w różnych punktach miasta zostaną utworzone jednostki „kontroli granicznej” na wzór berlińskiego Checkpoint Charlie. Młodzież, pełniąca kontrolę, w specjalnie przygotowanych stanowiskach, będzie przypominać mieszkańcom o wydarzeniach z przełomu lat 89/90 - będą rozdawane broszury/gazetki. W trakcie kontroli powstanie także “symboliczny” mur (z graffiti), dzielący miasto na część wschodnią i zachodnią. Oczywiście nie zabraknie także wątku wolnościowego na zakończenie happeningu. Drugim wydarzeniem będzie debata/spotkanie - pt.: „25-lecia upadku Muru Berlińskiego i jego konsekwencji dla współczesnej Europy” poruszone zostaną wątki zmian, jakie zaszły w Europie na przełomie lat 80. i 90. W spotkaniu weźmie udział m.in. wolontariusz Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana, pochodzący z jednego z krajów europejskich. Dodatkowo młodzież pozna tematykę tamtych czasów poprzez ekranizację filmu - „Królik po berlińsku”.

Warto dodać, że te działania będą doskonałym uzupełnieniem i domknięciem działań SKE Młodzież dla Europy w zakresie upamiętnienia wydarzeń z przełomu lat 80 i 90, ponieważ na przełomie maja i czerwca realizowaliśmy projekt “25 lat wolności”, upamiętniający wydarzenia Okrągłego Stołu i pierwsze wolne wybory w Polsce. Otrzymaliśmy wówczas dofinansowanie z Fundacji im. Stefana Batorego w kwocie 3 000 zł.

To będzie pracowita jesień!!! :)


Tagged as , , , , + Categorized as Z życia klubu

Leave a Reply