Młodzież dla Europy

Klub Europejski

25 lat wolności na 160 sposobów

25 lat wolności na 160 sposobówRozstrzygnięty został konkurs o charakterze powiatowym “25 lat wolności na 160 sposobów”. Zadaniem uczestników konkursu było ułożenie krótkiej sentencji, aforyzmu, maksymy o długości jednego sms-a (160 znaków włącznie ze spacjami) związanego z pojęciem „wolności” i odwołującego się do okresu po 1989 roku w Polsce.

Konkurs odbywał się w dwóch kategoriach wiekowych - do lat 18. i powyżej lat 18 (jednak w tej drugiej kategorii żadna praca nie wypłynęła). Ostatecznie wyróżnione zostały prace:

Miejsce I. Aleksandra Błasiak . “Wolność znaczy tak wiele, jest wartością dla każdego z nas. Dlatego szanuj to i pielęgnuj. Żyj w świecie niezależności i wolności, a nie fantazji-wygraj życie!”

Miejsce II. Olga Kowalska. “Rzeczpospolita Polska – dwa wyrazy o tak ogromnym znaczeniu. Wolność – jedno małe słowo w wielką mocą. Solidarność – parę liter, a tak wiele wdzięczności”.

Miejsce III. Magdalena Zagaj. “Słowo - wolność - rozumiem jako wolność w wyborach, w wyrażeniu własnego zdania i poglądów”

Wyróżnienia:
Anna Stępień. “Wolność to przede wszystkim brak czegoś co nas uzależnia, życie bez przymusu, wyrażania własnego zdania, poglądów na własny temat i poruszania się swobodnie”

Aleksandra Furmańczyk. “Sztuką nie jest wywalczyć wolność, lecz utrzymywać ją wśród ograniczeń”

Justyna Kornicka. “Wolność nadana Polakom po 1989 roku, nadeszła niczym wyczekiwana wygrana: bezcenna, jedyna, nasza. Nasza wolność, nasz wolny naród. Wiwat wolna Polsko!”

Konkurs rozstrzygnięto w przerwie obrad Symulacji Obrad Okrągłego Stołu. Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
Konkurs organizowany jest dzięki wsparciu finansowemu z dotacji Fundacji im. Stefana Batorego.


Tagged as , , + Categorized as Z życia klubu

Leave a Reply