Młodzież dla Europy

Klub Europejski

25 lat wolności na 160 sposobów

Fundacja im. Stefana BatoregoRegulamin konkursu „25 lat wolności na 160 sposobów”
§ 1

1. Organizator - Szkolny Klub Europejski „Młodzież dla Europy” w ramach projektu „25 lat wolności” serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie „25 lat wolności na 160 sposobów”. Konkurs organizowany jest dzięki wsparciu finansowemu z dotacji Fundacji im. Stefana Batorego.
2. Partnerami konkursu są: Publiczne Gimnazjum nr 3 w Radomsku, Urząd Miasta w Radomsku, Miejski Dom Kultury w Radomsku, Polskie Towarzystwo Historyczne oddział w Radomsku, Muzeum Regionalne w Radomsku.
3. Konkurs o charakterze powiatowym, otwarty dla wszystkich osób zamieszkujących powiat radomszczański. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:
a. Do lat 18
b. Powyżej lat 18
§ 2
1. Zadaniem uczestników konkursu jest ułożenie krótkiej sentencji, aforyzmu, maksymy o długości jednego sms-a (160 znaków włącznie ze spacjami) związanego z pojęciem „wolności” i odwołującego się do okresu po 1989 roku w Polsce.
2. Każdy z uczestników konkursu oprócz przesłania tekstu zobowiązany jest kliknąć „Lubię to” pod adresem https://www.facebook.com/SKEMlodziezdlaEuropy .
§ 3
1. Jeden uczestnik zgłasza tylko jednego sms-a. Teksty należy przesyłać wyłącznie na adres mailowy: tomaszmazur7@interia.pl
2. Do tekstów należy dołączyć:
a. Imię i nazwisko, wiek uczestnika, adres zamieszkania, (adres szkoły w przypadku zgłoszeń ze szkoły), telefon kontaktowy, adres e-mail.
3. Teksty należy przesyłać do dnia 31 maja (decyduje data otrzymania maila przez organizatorów). Po tym terminie nadesłane pracę nie będą podlegały ocenie.

§ 4
1. Rozstrzygnięcie konkursu i powiadomienie laureatów nastąpi do dnia 4 czerwca.
2. W konkursie zostaną przyznane nagrody rzeczowe (po sześć nagród w każdej kategorii wiekowej).
3. Wręczenie nagród odbędzie się w dniu 11 czerwca w Miejskim Domu Kultury w Radomsku. O dokładnej godzinie wręczenia nagród zwycięzcy zostaną powiadomieni telefoniczne lub mailowo.
4. Wyniki konkursu oraz zwycięskie prace zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.mlodziezdlaeuropy oraz www.zsg7.pl a także podane do publicznej wiadomości w mediach lokalnych.
§ 5
1. Ocenie jury podlegać będą:
a. Uniwersalność tekstu
b. Oryginalny charakter zastosowanych zwrotów („gra słów”, poetyka, etc..)
§ 6
1. Uczestnik konkursu, zgłaszając swoją pracę, wyraża jednocześnie zgodę na publikację tekstu w celach promocyjnych wraz z podaniem imienia i nazwiska autora (nazwy szkoły) tekstu.
2. Uczestnik konkursu, zgłaszając pracę, oświadcza, że nie była ona nigdzie wcześniej publikowana oraz że jest on jedynym właścicielem praw autorskich do tekstu. Nie narusza przepisów prawa, prawem chronionych dóbr, osób lub podmiotów trzecich ani też praw na dobrach materialnych.
3. Prace niesamodzielne (w tym naruszające § 6.2.) zostaną zdyskwalifikowane.
4. Zgłoszenia niepełne (patrz § 2.1 i 2.) nie będą rozpatrywane.
5. Ocena jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniom.


Tagged as , , , , + Categorized as Z życia klubu

Leave a Reply