Młodzież dla Europy

Klub Europejski

Okrągły Stół…25 lat później

SKE Młodzież dla Europy w trakcie happening - "10 mniej ratuje życie, zwolnij!"Bardzo dobra wiadomość, tuż przed Świętami. Ogłoszono wyniki konkursu dotacyjnego “25 lat wolności” organizowanego przez Fundację im. Stefana Batorego. Jedną z nagrodzonych organizacji został…Szkolny Klub Europejski “Młodzież dla Europy”. Otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 3 000 zł na działania upamiętniającego 25 rocznicę pierwszych demokratycznych wyborów z 1989 r. W całym kraju nagrodzonych zostało łącznie 50 organizacji (fundacje, stowarzyszenia, grupy nieformalne).

Jak czytamy w uzasadnieniu na stronie internetowej Fundacji:
O dotację mogły ubiegać się fundacje i stowarzyszenia oraz grupy nieformalne. Dofinansowanie można było otrzymać na działania, które prowadzone będą w okresie od 1 do 30 czerwca 2014 i związane będą z 25 rocznicą wydarzeń, które zapoczątkowały w Polsce i w innych krajach naszego regionu procesy demokratycznych przemian. Priorytetowo traktowaliśmy działania odbywające się poza dużymi miastami, inicjatywy międzypokoleniowe, łączące środowiska, o dużym zasięgu, a także inicjatywy prowadzone we współpracy z innymi organizacjami czy instytucjami publicznymi, a także zwracające szczególną uwagę na wciąż słabo obecną w świadomości publicznej rolę kobiet w doprowadzeniu do zmian.”

Kumulacja naszych działań odbędzie się w czerwcu, a wśród nich zorganizujemy m.in.: symulację obrad Okrągłego Stołu, w trakcie której uczniowie wcielą się w role uczestników obrad Okrągłego Stołu i w ciągu około 5 godzin będą mieć za zadanie wypracowanie postanowień, będących efektem końcowym rozmów z 1989 r. Dodatkowo w dniu 4. czerwca na ulicach miasta odbędzie się niecodzienny happening upamiętniający strajki w Polsce z 1988 r., a także ciekawy i uniwersalny konkurs o charakterze powiatowym, otwarty dla wszystkich mieszkańców, o którym więcej informacji będzie można usłyszeć na początku maja. Warto dodać, że każde z działań ma charakter otwarty, zapraszamy do współpracy każdą ze szkół ponadpodstawowych, rozmaite instytucje samorządowe i kulturalne.

Wszystkie działania będą monitorowane, w efekcie powstanie film, który może służyć jako materiał poglądowy na lekcjach historii.

Fundacji im. Stefana Batorego serdecznie dziękujemy za zaufanie!


Tagged as , , , , , , + Categorized as Z życia klubu

Leave a Reply