Młodzież dla Europy

Klub Europejski

Król Maciuś Pierwszy i jego bezludna wyspa

Król Maciuś Pierwszy i jego bezludna wyspaPierwszy dzień wiosny w Publicznym Gimnazjum nr 3 zamienił się w jednodniowe królestwo, z Królem Maciusiem Pierwszym w roli głównej. W trwającej ponad cztery godziny symulacji udział wzięło ponad 60 uczniów z PG 3 (także z udziałem przedstawicieli klasy europejskiej oraz Szkolnego Klubu Europejskiego “Młodzież dla Europy”). Ale po kolei..

Symulacja polega na tym, że dzieci-młodzież żyją sobie na wyspie (Freelandia), która teoretycznie miała być bezludną. Ale okazuje się, że na tej wyspie oprócz (zesłanego) Króla Maciusia są dzieci i młodzież. Panuje jednak na niej chaos-bezprawie. Zesłany więc na tę wyspę Król Maciuś chce nad wszystkim zapanować, istnieje konieczność stworzenia od podstaw państwa, czyli należy powołać władze, ustalić reguły (prawo), sposób i formę życia. Mają odbyć się pierwsze wybory, w których uczestniczyć będą dzieci i młodzież – mieszkańcy wyspy. Młodzież (wciela się w różne role) tworzy swoje partie, organizuje media (które promują działania partii), komisje wyborcze, ma miejsce debata liderów, głosowanie i powołanie władz oraz stworzenie Konstytucji Dzieci i Młodzieży, bo w tym państwie ludzie się nie starzeją! Uczestnicy uczą się pracy w grupie, współodpowiedzialności za swoje decyzje, ale także decyzje grupy. Kształtowane są w nich postawy proobywatelskie, prospołeczne. Tworzy się także Konstytucja Dzieci i Młodzieży.

Królowi Maciusiowi udało się zapanować nad sytuacją do tego stopnia, że zaczynają się tworzyć podwaliny demokracji, z władzą sądowniczą, ustawodawczą i wykonawczą. W parlamencie zasiądzie 7 reprezentantów Freelandii. Regionalni politycy startują z 5 list wyborczych. Głównym celem kandydatów w tegorocznej kampanii będzie nie tylko przekonanie wyborców o słuszności głosowania właśnie na listę przez nich reprezentowaną, ale przede wszystkim zachęcenie ich do pójścia do urn w ogóle. Zadaniem kandydatów będzie przekonanie mieszkańców Freelandii, że warto wziąć udział w wyborach, a krajowy parlament ma realny wpływ na ich życie codzienne. Nad prawidłowym przebiegiem kampanii będzie czuwać Komisja Wyborcza, a przebieg kampanii na bieżąco relacjonować będą dziennikarze lokalnych gazet.
KOMITETY WYBORCZE
a) Komitet Wyborczy Polski Rolnik Dobrze Orze (KW PRDO)
- typowa partią chłopska, dbająca głównie o interesy ludzi mieszkających na wsi i w małych miasteczkach;
- domaga się m.in. dobrej opieki socjalnej, wzmocnienia pozycji w społeczeństwie grup najniżej uposażonych, dba także o ochronę środowiska, opowiada się za modelem rodziny wielodzietnej i wielopokoleniowej.
b) Komitet Wyborczy „My Wiemy Najlepiej!”
- jest typową partią populistyczną, swój program i działanie stara się ukierunkować na hasła nośne w społeczeństwie, ale niekoniecznie realne do zrealizowania (np. nowe miejsca pracy, podwyżki, zlikwidowanie bezrobocia, itp.).
c) Komitet Wyborczy „Ruch Stokrotek”
- jest po części partią populistyczną, czyli obiecuje w pewnym stopniu „gruszki na wierzbie”, ale z drugiej strony celnie wskazuje konieczne zmiany i reformy. Właśnie konieczność reform, jest jednym z głównych haseł. Co ważne, jest także zwolennikami szeroko pojętej tolerancji.
d) Komitet Wyborczy „DOM”
- jest komitetem, dla którego najważniejszym zadaniem jest integracja wszystkich grup społecznych i zawodowych; dba także o poprawność religijną, opowiadając się za TRÓJKOLANDIĄ, jako państwem chrześcijańskim; ważna jest tradycja i poszanowanie starszych, mniej zależy im na rozwoju gospodarczym.
e) Komitet Wyborczy „Facenews”
- jest partią, która ceni sobie wszystko, co nowe, lepsze, w każdej dziedzinie życia społecznego, podąża za postępem i to akcentuje w swoim programie wyborczym.
Po zakończeniu prac, młodzież wyszła ze swoich ról i wybrała przedstawicieli do parlamentu dzieci i młodzieży Freelandii, zostali nimi:
- Komitet Wyborczy (KW) “Polski Rolnik Dobrze Orze” (Piotr Zając, Dawid Wójcik)
- KW “My Wiemy Najlepiej” (Aleksandra Furmańczyk, Kinga Proszowska)
- KW “Ruch Stokrotek” (Aleksandra Kosela, Małgorzata Malingiewicz)
- KW “DOM”
- KW “Facenews” (Maria Dobielska)

Wszystkim uczestnikom symulacji za udział, zaangażowanie, pomysłowość - SERDECZNE DZIĘKI! :)
Zobacz galerię zdjęć
Symulacja była jednym z etapów realizacji projektu “Lajkujemy KorczakaPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA IM. JANUSZA KORCZKA.


Tagged as , , , , , + Categorized as Z życia klubu

Leave a Reply