Młodzież dla Europy

Klub Europejski

Co by było gdybym…?

Debata o edukacji.Co by było gdybym został(a) Ministrem Edukacji Narodowej? Nad tym dylematem debatowaliśmy dziś ponad półtorej godziny. W spotkaniu oprócz uczniów PG 3 udział wzięli także nauczyciele, oraz zaproszeni goście - Redaktor Naczelna Tygodnika Między Stronami Pani Monika Bednarczyk-Bojdo oraz dwie absolwentki PG 3 Justyna Krawczyk i Michalina Majstrowicz.

Debata, prowadzona przez Kingę Beśka i Annę Szewców miała charakter debaty sokratejskiej. W jej trakcie pojawiły się m.in. fragmenty wywiadów z Wojciechem Cejrowskim i Janem Wróblem, a także liczne sondy uliczne wśród Polaków, traktujące o polskim systemie edukacyjnym.

W trakcie debaty przewinęły się wątki celowości konstruowania testów sprawdzających wiedzę uczniów, zadawania prac domowych, religii jako przedmiotu (dodatkowego - obowiązkowego) i oceny z tego przedmiotu, stosowania nowinek technologicznych na lekcjach, a także przyszłości polskiej szkoły i zmian, jakie powinny w niej nastąpić. Wśród licznych propozycji do najważniejszych należy zaliczyć:
- wprowadzenie większej ilości zajęć pozalekcyjnych;
- zmiany w tzw. “siatce godzin” oraz zmiana metod nauczania;
- wprowadzenie dłuższych przerw śródlekcyjnych w zależności od potrzeby i pory dnia;
- ograniczenie zadawanych prac domowych;
- postawienie większego nacisku na uczenie wykorzystywania wiedzy w praktyce;
- powrót do podziału na szkołę podstawową i szkołę średnią;
- zmniejszenie zakresu materiału teoretycznego na rzecz większej liczby godzin poświęconej na np. badania, zajęcia typowo praktyczne;
- wprowadzenie ocen opisowych na świadectwie, gdzie wyraźnie określi się, co uczeń potrafi;
- religia prowadzona na mszy świętej, nie zaś w szkole (ewentualnie zastąpiona przedmiotem religioznawstwo);
- wprowadzenie specjalizacji na zajęciach w-f (nie każdy musi chcieć - umieć grać np. w koszykówkę lub siatkówkę);
- zniesienie egzaminu gimnazjalnego i wreszcie….zlikwidowanie MEN-u :)

Na koniec pojawił się pojawił przygotowania listu otwartego do MEN, nad którym już niebawem rozpoczniemy pracę.

Zobacz galerię zdjęć.


Tagged as , , , , , + Categorized as Z życia klubu

Leave a Reply