Młodzież dla Europy

Klub Europejski

Nasz SU dziś i jutro

Nasz SU dziś i jutro.Za nami debata na temat szkolnej samorządności.
W spotkaniu oprócz ‘klubowiczów’ udział wzięli przedstawiciele samorządów klasowych, Pan dyrektor Bogdan Węgrzyński, Pani pedagog Monika Knychalska, opiekunki SU Panie: Aneta Sojczyńska i Katarzyna Wilkoszewska-Cyganek, Pan Radosław Bartnik (nauczyciel historii), a także reprezentantki II Liceum Ogólnokształcącego w Radomsku, posłanki XVI Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży - Michalina Majstrowicz i Justyna Krawczyk.

Tematem spotkania uczyniliśmy hasło: “Nasz SU dziś i jutro”. Dyskusja miała charakter debaty podzielonej na moduły, którą rozpoczęła prezentacja multimedialna o kompetencjach Samorządu Uczniowskiego, w oparciu o zapisy z aktów prawnych (Ustawa o systemie oświaty, statut ZS-G 7w Radomsku, regulamin działania SU w PG 3 w Radomsku). Prezentacje przedstawiły Aleksandra Pigoń i Oliwia Walada (władze SU PG 3). Następnie reprezentantki II L.O. w Radomsku przybliżyły jak funkcjonuje SU w szkole średniej, podając różnice i podobieństwa z samorządem gimnazjalnym.

Dalsza dyskusja toczyła się w oparciu o moduły:
I. Jakie prawa ma Samorząd Uczniowski
II. Demokracja w naszej szkole (wybory władz SU)
III. Czy szkoła uczy samorządności?
IV. Przyszłość SU w naszej szkole.

Każdy z modułów trwał około dwudziestu minut.

Najważniejsze wnioski z debaty:
- usprawnienie funkcjonowania SU poprzez częste spotkania z przedstawicielami samorządów klasowych;
- branie większej odpowiedzialności za codzienne życie szkoły, poprzez inicjowanie rozmaitych przedsięwzięć, będących odpowiedzią na potrzeby społeczności szkolnej;
- zmotywowania uczniów do większej pracy na rzecz szkoły, środowiska lokalnego (szczególnie uczniów klas I i II);
- konieczność informowania uczniów szkoły o zadaniach, prawach i obowiązkach samorządu uczniowskiego na początku każdego roku szkolnego;
- większa promocja działań SU poprzez stworzenie bloga/strony na facebooku, plakaty, ogłoszenia;
- organizacja w najbliższych dniach spotkania w gronie uczniów, nauczycieli, obecnych władz SU i osób zainteresowanych działalnością w zarządzie SU w przyszłości - przekazanie uwag, sugestii na przyszłość (jakich błędów nie popełnić);
- osoby wybrane do ZSU powinny znać statut szkoły i prawo przede wszystkim w zakresie działalności Samorządu w szkole;
- uczniowie powinni nie bać się wychodzić z inicjatywami do SU, nauczycieli czy dyrekcji;
- uczniowie, ZSU, nauczyciele i dyrekcja powinni zacząć lepiej komunikować się między sobą;
- Samorządy Klasowe powinny lepiej informować uczniów swojej klasy o akcjach w szkole po otrzymaniu wiadomości od SU;

Pomysły, które mógłby zrealizować SU:
- skrzynka z pomysłami (skrzynka, do której każdy anonimowy uczeń mógłby wrzucić karteczkę i zaproponować swój pomysł na akcję czy projekt do wykonania w szkole);
- stworzenie radiowęzła;
- stworzenie grupy wspierającej uczniów (grupa osób, która mogłaby się opowiedzieć za danym uczniem w razie jego problemów);
- otwarta sala gimnastyczna podczas przerw;
- wi-fi w szkole.

Debata miała związek z udziałem Oli Pigoń i Oliwii Walady w eliminacjach do XVIII Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Podstawą rekrutacji jest zorganizowanie debaty.

Trzymamy kciuki za nasze reprezentantki.

Zobacz relację fotograficzną.


Tagged as , , , , + Categorized as Konkursy

Leave a Reply