Młodzież dla Europy

Klub Europejski

Powiatowy konkurs wiedzy o UE

Konkurs wiedzy o UEZapraszamy do udziału w konkursie, którego celem jest:
• rozwijanie zainteresowań na temat państw członkowskich Unii Europejskiej,
• poszerzanie wiedzy o UE,
• przestrzeganie zasad fair-play,
• wdrażanie do pracy zespołowej.

Organizatorzy:
- Biuro Poselskie Poseł do Parlamentu Europejskiego Pani Joanny Skrzydlewskiej
- Szkolny Klub Europejski “Młodzież dla Europy”
- Publiczne Gimnazjum nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomsku.

Konkurs adresowany jest do uczniów klas III gimnazjów z powiatu radomszczańskiego, ma charakter turniejowy. Oznacza to, że udział w nim biorą trzyosobowe zespoły – reprezentacje szkół pod opieką nauczyciela.

Turniej odbędzie się w pierwszej połowie grudnia (prawdopodobnie 09.12.11 r.) w Publicznym Gimnazjum nr 3 w Radomsku („Kowalowiec”). O dokładnym terminie uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie. Termin konkursu może ulec zmianie, ze względu na prace Parlamentu Europejskiego.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na dołączonym formularzu (wyłącznie listownie) na adres szkoły do 25. listopada 2011 roku. Inna forma zgłoszeń nie będzie rozpatrywana. O przyjęciu zgłoszenia, uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie.

Nagrodą główną w konkursie jest wyjazd dla trzech osób i opiekuna na kilkudniową wycieczkę do Brukseli (w planie m.in. zwiedzanie Brukseli, MiniEuropa, Atomium, wizyta w Parlamencie Europejskim, spotkanie z polską delegacją w PE, zwiedzanie Brugii)

Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać pod numerem telefonu: (44) 685 – 44 34.


Tagged as , , , , + Categorized as Z życia klubu

1 Comments

Trackbacks & Pingbacks

  1. Szkolny etap konkursu wiedzowego o UE | Młodzież dla Europy

    [...] o konkursie powiatowym. Tagi konkurs, konkurs wiedzy o Unii Europejskiej, Poseł do Parlamentu Europejskiego Pani [...]

Leave a Reply