Młodzież dla Europy

Klub Europejski

Światowy Dzień Zwierząt 2011

Światowy Dzień Zwierząt 2011
Październik to miesiąc szczególnej dbałości o zwierzęta. Na początku miesiąca przypada nawet Światowy Dzień Zwierząt. Korzystając z okazji zorganizowaliśmy dziś na ulicach Radomska happening. Jego tematem był m.in. sprzeciw wobec wykorzystywania zwierząt do badań w celach kosmetycznych, a także dezaprobata wobec kłusownictwu.

Każdy z uczestników akcji miał charakterystyczny strój. Wyposażeni byliśmy także w ciasteczka i balony w kształcie zwierząt. Nie zabrakło również plakatów i ulotek, na których widniały hasła: “Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę“, “Żadne zwierzę nie może być przedmiotem maltretowania i aktów okrucieństwa“, “Żadne zwierzę nie może być traktowane jako zabawka dla człowieka“. Towarzyszyło nam również dwóch czworonogów.

Kulminacyjnym punktem akcji było symboliczne przywiązanie się do łańcuchów oraz sideł, co miało uzmysłowić przechodniom, jaką krzywdę wyrządza w ten sposób człowiek zwierzęciu. Akcję zakończyło wspólne malowanie wyobrażeń sprzeciwu wobec kłusownictwa.

W trakcje całej akcji przeprowadziliśmy również ankietę. Zadaliśmy cztery pytania 150 osobom:
1. Czy opowiada się Pan/Pani za testowaniem zwierząt w przemyśle kosmetycznym?
- zdecydowana większość, po aż 116 osób jest temu przeciwnych, tylko 13 opowiedziało się za.
2. Czy uważa Pan/Pani że prawa zwierząt w Polsce?
- Zdania były bardzo podzielone, choć większość twierdzi że nie są przestrzegane i wymagają zmian (łącznie prawie 100 badanych), natomiast zdaniem 40 respondentów prawa zwierząt nikogo nie interesują.
3. Czy zna Pan/Pani zapisy ustawy o ochronie zwierząt z 1997 r.?
- Aż 103 osoby uznały, że nie znają, tylko co dziesiąty twierdzi, że zna, natomiast dla 21 osób, taka ustawa była totalnym zaskoczeniem.
4. Jaki jest Pana/Pani stosunek do wyborów ze skóry?
- Co czwarty badań wskazywał, że nie posiada nic ze skóry oraz rozumie cierpienie zwierząt, ale nie wszystko można zastąpić syntetykiem. Niemal 40 osób uznało to za barbarzyństwo, zaś co piąta osoba deklarowała, że nie widzi w tym nic dziwnego.

Zapraszamy do galerii zdjęć.


Tagged as , , , , , , , , + Categorized as Z życia klubu

Leave a Reply