Młodzież dla Europy

Klub Europejski

Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej

Jest to tematyczny Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej, w którym mogą wziąć udział gimnazjaliści z trzech województw: łódzkiego, mazowieckiego i pomorskiego. Obejmuje trzy stopnie.
- szkolny ma charakter testu sprawdzającego poziom opanowania materiału określonego podstawą programową przedmiotu wiedza o społeczeństwie.
- ponadszkolny - uczniowie samodzielnie opracowują projekt rozwiązania problemu społecznego lub projekt badawczy oraz piszą test sprawdzający ich wiadomości i umiejętności obywatelskie i ekonomiczne.
- wojewódzki - uczniowie piszą test sprawdzający wiedzę oraz rozwiązują zadania problemowe i analityczne.

Laureaci i finaliści Konkursu otrzymują zaświadczenie wystawione przez kuratora oraz preferencyjne punkty potrzebne przy składaniu dokumentów do szkoły ponadgimnazjalnej.

Więcej informacji na stronie internetowej.


Tagged as , , , + Categorized as Konkursy

Leave a Reply