Młodzież dla Europy

Klub Europejski

Happening - cyberprzemoc

Happening - cyberprzemoc.
W dniu wczorajszym przeprowadziliśmy na ulicach Radomska happening z okazji przypadającego dziś “Dnia Bezpiecznego Internetu”. Wyposażeni byliśmy w plakaty, ulotki informacyjne (co niektórzy postarali się o przebranie w myszki komputerowe oraz atrapy komputerów), na których znajdowały się m.in. wiadomości, gdzie należy szukać pomocy w przypadku, jeśli ktoś stanie się ofiarą cyberprzemocy.

Przeprowadziliśmy także ankietę wśród mieszkańców, przepytaliśmy 133 osoby.
Najważniejsze wnioski:
1. 1/4 badanych nie wie, czym jest cyberprzemoc, niektórzy określali ją jako “zabawę komputerową”, 49 osób określiło cyberprzemoc jako przemoc w internecie. Niestety, ale bardzo rzadko mieszkańcy podawali także przykłady nękania przez telefon komórkowy lub komunikatory internetowe.

2. Respondenci stwierdzili w większości (58 os.), że każdy może stać się ofiarą cyberprzemocy, choć jako grupę szczególnie narażoną wskazywali młodzież i dzieci.

3. Zdaniem badanych, aby nie stać się ofiarą cyberprzemocy należy przede wszystkim nie rozmawiać z nieznajomymi, być ostrożnym, ale także nie spędzać zbyt dużo czasu w internecie.

4. Na 133 przebadane osoby 93!!! nie potrafiło wskazać, gdzie należy ewentualnie szukać pomocy w przypadku, gdy zostanie się ofiarą cyberprzemocy.

Happening był kontynuacją naszych działań z roku poprzedniego, gdy braliśmy udział w projekcie “Społeczeństwo obywatelskie w oku kamery” (organizowanego przez Stowarzyszenie “Przyjazna Szkoła”), i prowadzonej przez nas kampanii społecznej “Dniem i nocą walcz z cyberprzemocą”.

Zobacz galerię zdjęć.


Tagged as , , , , + Categorized as Z życia klubu

Leave a Reply