Młodzież dla Europy

Klub Europejski

Twój głos, twoja przyszłość

Twój głos, twoja przyszłość.W dniach 3-4 listopada uczestniczyliśmy w międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Urząd Miasta Radomska - “Twój głos, twoja przyszłość”. Oprócz nas, w spotkaniu udział wzięła młodzież z Lincoln (Anglia) oraz węgierskiego Mako.

Pierwszego dnia, tuż po rozpoczęciu konferencji przez władze samorządowe miast partnerskich, młodzież zaprezentowała swoje dokonania na szczeblu działań proobywatelskich. Naszą prezentację przedstawiły Marysia Ciupińska i Aleksandra Kuliś. Po oficjalnych prezentacjach odbyły się symboliczne obrady “okrągłego stołu”, w trakcie których wymienialiśmy się spostrzeżeniami na temat aktywności społecznej młodzieży w krajach demokratycznych. Wspólnie zdecydowaliśmy, że młodzi ludzie powinni aktywniej angażować się w życie swojego lokalnego środowiska, podejmując różnorodne inicjatywy obywatelskie. Oczywiście będzie to możliwe przy zaangażowaniu i poparciu ze strony osób dorosłych.

Drugiego dnia odbyły się warsztaty plastyczne. Stworzone zostały plakaty, na których młodzież przedstawiła swoją wizję demokracji.

Konferencja “Twój głos, twoja przyszłość” była trzecim i już ostatnim wydarzeniem, w ramach projektu “Multifaced Twin Towns”.

Zobacz galerię zdjęć.


Tagged as , , , , , , , , + Categorized as Z życia klubu

Leave a Reply